Opperdoes - Teeltbedrijf Wortelen


Hoe het allemaal begon…

Medio 1997 besloten de eigenaren van Arie Rustenburg & Zn tot een stukje achterwaartse ketenintegratie door zelf de teelt op zich te gaan nemen. Sindsdien legt men zich toe op de teelt van voornamelijk wortelen en spitskool. Op de locatie in Opperdoes bestaan de hoofdwerkzaamheden uit het spoelen en verpakken van wortelen.

Arie Rustenburg Opperdoes

Uitbreiding

Arie Rustenburg & Zn is sinds 1997 in Opperdoes gevestigd. Om mee te gaan met de tijd op het gebied van technologie/wortelwasserij, heeft het bedrijf een aantal ontwikkelingen ondergaan.Zo heeft zich door de jaren heen een nieuw machinepark ontwikkeld en heeft er in 2008 een uitbreiding van het bedrijfscomplex plaats gevonden.

18 juli (1)

Voerpeen

Medio 2010 zijn wij ook begonnen met de verkoop van voerpeen in netzakken van 10 kilo á €1,- . Deze peen is geschikt voor o.a. paarden en veehouderij. Bepaalde tijden van het kan het zijn dat in mindere mate of niet aanwezig is. Neem gerust contact met Frank op of het aanwezig is.

P1220811

Logo
Een nieuw team vraagt een nieuw logo, wat in 2019 met trots is gerealiseerd. Het bestaande logo met de appel is nu verweven met de wortel, wat ook de business van Arie Rustenburg & Zn vertegenwoordigd. Natuurlijk zijn de bekende en opvallende kleuren behouden gebleven voor de herkenning.

Verduurzaming
In 2020 hebben wij geïnvesteerd in duurzaamheid door 531 zonnepanelen op het bedrijf te plaatsen, waarmee wij een groot gedeelte van onze energie vraag kunnen zelf voldoen.

Bedrijfshal Opperdoes zonnepanelen Arie Rustenburg

Nieuw team
Sinds 2021 bestaat het team uit het gezin van Michel & Connie Rustenburg hun zonen Frank en Ard en met ondersteuning van Monica Rustenburg.